top of page
Delivery men

בטיחות שימוש מוצרי התקרקעות

אתר wellife.co.il ("האתר") משמש כפלטפורמה להצגת מוצרים וגם בתור אתר מכירות לרכישת מוצרים שונים בתחום בטיפול והאימון ("המוצר").

האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני ההמינים באופן שווה.
הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון האתר.

 

הוראות בטיחות לשימוש ביתי למוצרי התקרקעות 

 • חשוב! לפני שימוש במוצרי התקרקעות המתחברים לארקת הבית, חובה להתייעץ עם חשמלאי מוסמך. 
   
 • הנחיות בטיחות:
   
 • 1. לאחר התייעצות  על-ידי חשמלאי מוסמך, יש לוודא תקינות מלאה של החיבורים והכבלים לפני השימוש.
   
 • 2. יש להשתמש במוצר אך ורק בהתאם להוראות היצרן ולתקני הבטיחות המקובלים.
   
 • 3. במקרה של תקלה או חשש לבעיה כלשהי, יש להפסיק את השימוש מיידית ולהתייעץ עם חשמלאי.
   
 • 4. מומלץ להשתמש במתאם חשמלי אוניברסלי לחיבור הארקה עד לפיתוח פתרון מותאם לישראל.
   
 • היצרן ממליץ ומעודד התקרקעות טבעית ישירה עם האדמה, ככל שניתן, לצד השימוש המבוקר במוצרי ההתקרקעות.

   
 • השימוש במוצרים אלה בכל הקשור לחיבור לארקת הבית הוא באחריות המשתמש בלבד. היצרן והחברה אינם אחראים לכל נזק או תקלה שעלולים להיגרם כתוצאה מחיבור או שימוש לא תקין.
kinds of Boxes

בכל שאלה או בירור , ניתן לפנות אל נציגי  האתר במייל:

wellife.online@gmail.com

bottom of page