top of page
טיפול במגע וצליל

קערות טיבטיות

טיפול מיוחד במגע וצליל המשלב קערות טיבטיות וקולנים​


לפי המסורת הטיבטית השימוש בקערות הוא קדום ועתיק.

הקערות הטיבטיות מפיקות צליל אשר גורם לרגיעה, שלווה וחיבור פנימי.

הצלילים מהקערה מהדהדים ויוצרים איזון והרמוניה בגוף.

כאשר קערה מונחת על הגוף, הצליל מהדהד פנימה וחודר לרקמות, זוהי הרגשה מיוחדת שלא ניתן להסבירה וכדי להבין באמת צריך לחוותה.

ניתן לנסות ולהסביר את ההשפעה לפי רפואת תדרים: הצלילים המרפאים ניתנים למדידה על ידי מכשירי תדרים.  התדרים משפיעים על התאים בגופנו, ועל התעלות שאחראיות על חילוף החומרים בכל תא. 

 

bottom of page